Podrezávanie muriva s diamantovým lanom s následným vložením LDPE fólie

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou

Tento úkon je časovo a finančne náročnejší. Od rezania motorovou pílou sa odlišuje hlavne tým, že diamantové lano sa musí pri použití ochladzovať vodou. Potom ako vykonáme podrezanie muriva je následný postup rovnaký ako pri spôsobe podrezaním pílou. Do vytvorenej špáry bude vložená LDPE fólia a následne zatlčené stabilizačné kliny. Benefitom tejto formy podrezanie je to, že môže byť vykonané v akejkoľvek výške. ( Nie sme limitovaný špárou medzi tehlami )