INJEKTÁŽ MURIVA

Injektáž muriva je spôsob sanácie, ktorý dokáže váš dom alebo stavbu zbaviť vlhkosti v stenách. Profesionálne vedenou injektážou odstránime v PM SANAC problémy s vodou poškodenými základmi alebo stenami rýchlo a cielene

 

PREČO CHEMICKÁ INJEKTÁŽ POSTAVÍ VÁŠ DOM OPÄŤ NA NOHY?

AKO ZBAVÍME VAŠE STENY VLHKOSTI?

Nedostatočná, prípadne žiadna alebo narušená izolácia muriva často vedie k problémom s kapilárnou vodou. Veľké prietoky vody, havárie na vodovodných potrubiach alebo trhliny v murive spôsobené inou príčinou narúšajú stavebný materiál aj povrchovú úpravu stien. 

Murivo sa tak stáva nielen neestetickým ale aj nefunkčným. Do vzniknutých škár poľahky preniká vlhkosť, ktorá vaše steny zmení na domov baktérií, plesní a rias.

Práve injektáž základov alebo samotných stien dokáže vyplniť problémové miesta a poškodené stavebné materiály. Znova ich tak uvedie do stavu, kedy plnohodnotne plnia svoju funkciu. 

Steny domu budú vďaka chemickej injektáži znova stenami, o ktoré sa môžete oprieť – nosné a pripravené chrániť interiér vášho domovu alebo iného objektu.

AKO PREBIEHA INJEKTÁŽ DOMU?

ZISTÍME ROZSAH ŠKODY

Vlhkosť v murive je ako nepozvaný hosť. Ak si našla voda cestu k vám, je ten správny čas pozvať na návštevu nás. Radi obhliadneme vašu nehnuteľnosť, aby sme sa presvedčili, že je injektáž muriva tým správnym spôsobom, ako ozdraviť vaše steny.

AKO PREBIEHA SANÁCIA VLHKÉHO MURIVA?

VYKONÁME PREHLIADKU

Dôkladnou obhliadkou odborným okom zistíme rozsah škôd, ktoré vlhkosť na murive napáchala. Spôsobov, ako s ňou bojovať, je hneď niekoľko. Úvodná prehliadka zaručí, že zvolíme ten najvhodnejší.

PRÍKLAD Z PRAXE

Voľným okom sú často útroby stien nedosiahnuteľné. Nesprávne zvolený spôsob sanácie muriva by mohol pôsobiť ako neúčinný. Príkladom je presiaknutý stavebný materiál, ktorý už nemá kapacitu poňať ďalšiu tekutinu. Účinná látka chemickej injektáže sa z toho dôvodu nedostane do všetkých potrebných pórov tak, aby splnila funkciu hydroizolácie. Skúsenosti, ktoré sme rokmi praxe nadobudly a dôsledná obhliadka zabezpečia vášmu domu istotu, že murivo ozdravíme tou najefektívnejšou metódou.

ZVOLÍME POSTUP A SPÔSOB CHEMICKEJ INJEKTÁŽE

O tom, akú metódu injektáže domu vo vašom prípade použijeme, rozhoduje niekoľko faktorov (miera navlhnutia muriva, zloženie muriva, hrúbka muriva, pojivo, ktoré sa nachádza medzi stavebným materiálom a iné). Prípadne či sa jedná o vzlínajúcu vlhkosť alebo priesak vody. Práve tieto informácie rozhodnú o tom, či je vo vašom prípade potrebná jednoradová, dvojradová alebo plošná injektáž muriva. Krémová, polyuretánová, akrylátová injektáž. Prípadne kombinácia injektáží.

ZREALIZUJEME INJEKTÁŽ DOMU

Spôsob realizácie môže prebiehať vysokotlakovým zavedením účinnej látky do problematických miest alebo nanesením špeciálneho krému pomocou nízkotlakovej injektáže.

Postup vysokotlakovej injektáže:

Do poškodeného muriva navŕtame otvory s priemerom 12 mm s desať centimetrovými rozostupmi. Spätné ventily – pakre uzavrú otvor na potrebných miestach a umožnia účinnej látke preniknúť do miest, ktoré treba ozdraviť. Látkou je v tomto prípade polyuretánová živica. Jej nízka viskozita a aplikácia vysokým tlakom spôsobí, že dokonale vyplní všetky praskliny a najmenšie póry v murive alebo základoch. Pri strete s vodou zväčší svoj objem a tak pôsobí ako účinná izolácia proti vzlínajúcej (kapilárnej) vode, ktorá ničí vaše steny alebo základy.

Postup krémovej injektáže:

Moderná injektáž domu pomocou špeciálneho krému prebieha podobným spôsobom, ako v prípade vysokotlakovej injektáže. Pomocou injektážnej pumpy sa do vopred predvŕtaných dier, natlačí injektážny krém. Ten vytvorí hydroizolačnú vrstvu, ktorá zamedzí ďalšiemu postupu vzlínajúcej vody v murive.

Injektáž muriva je cesta, ako môžete vaším stenám alebo základom opäť navrátiť plnohodnotnú funkčnosť.

Pre dosiahnutie maximálneho výsledku však odporúčame, aby bola vedená profesionálmi. Len tí totiž dokážu zhodnotiť rozsah škody a určiť, či je chemická injektáž najlepším variantom, aby boli vaše steny v suchu.

CHCEM TO MAŤ V SUCHU