Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže

Pre tento spôsob izolácie používame veľmi kvalitné polyuretánové živice , sú určené k zastaveniu veľkých prietokov a vysokotlakových únikov vody, k zastaveniu úniku vody v základoch v podzemných stenách v pilotoch a únikov vody cez veľké trhliny v betónových konštrukciách. Preto ich bezpečne vieme použiť aj pri problémoch so zemnou vlhkosťou, ktorá preniká zo základov iba vďaka fyzikálnemu javu – vzlínaniu vody, kde žiadny tlak nevzniká. Preto s vysokou účinnosťou a dlhodobo zabraňujú vzlínaniu vody.

Pretože existuje niekoľko návrhov aplikácie, vždy treba dôsledne zvážiť akú metódu zvoliť pre daný objekt. Môže ísť o jednoradovú , dvojradovú alebo plošnú injektáž. Záleží to na viacerých faktoroch, podľa miery zavlhnutia muriva, zloženia muriva, hrúbky muriva, pojivom ktoré sa nachádza medzi stavebným materiálom, či sa jedná o podzemnú alebo nadzemnú časť objektu…

Sanácia muriva prebieha nasledovne.

Určí sa výška a navŕtajú sa diery s priemerom 12mm v osovej vzdialenosti cca. 100mm. Vrty sa uzatvárajú spätnými ventilmi ktoré sa nazývajú pakre. Tie podľa zloženia a súdržnosti muriva, môžu byť oceľové alebo plastové. Pomocou nich a vysokotlakového čerpadla sa do dier dopravuje už spomínaná polyuretánová živica, ktorá má veľmi nízku viskozitu a za pomoci tlaku sa dokáže dostať do trhlín, kavern, ale aj do tých najmenších prasklín a pórov. Tam za prítomnosti vlhkosti resp. vody reaguje , čím zväčší svoj objem a mení sa na pevnú hydroizolačnú látku, ktorá tvorí pevnú bariéru proti vzlínajúcej vode. Vytvrdený polyuretán je neškodný pre životné prostredie a odolný voči biologickému ataku.