IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM

Cena za bežný meter

  • Hrúbka muriva 30 cm   =   60€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   90€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   120€ bm*
  • Hrúbka muriva 80 cm   =   160€ bm*
 • Hrúbka muriva 95 cm = 190€ bm

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM

 

IZOLÁCIA METÓDOU ZARAZENIA ANTIKÓROVÝCH PLECHOV POD MURIVO

Cena za bežný meter

 • Cena pri použití nerezových plechov je 150 Eur/m2

IZOLÁCIA METÓDOU ZARAZENIA ANTIKÓROVÝCH PLECHOV POD MURIVO

IZOLÁCIA POMOCOU CHEMICKEJ INJEKTÁŽE.

Cena za bežný meter

 • Cena je individuálna a dá sa určiť až po obhliadke muriva.

IZOLÁCIA POMOCOU CHEMICKEJ INJEKTÁŽE

 

 

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

Cena za bežný meter

  • Hrúbka muriva 15 cm   =   15€ bm*
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   20€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   25€ bm*
 • Hrúbka muriva 60 cm   =   30€ bm*

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA REŤAZOVOU PÍLOU